Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 155 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Asparagus officinalis subsp. officinalis

Asperge

Overzicht Asparagus officinalis subsp. officinalis op deze site

Foto's Asparagus officinalis subsp. officinalis op internet

Asparagus officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asparagus officinalis subsp. officinalis in Plantago PlantIndex

Asparagus officinalis - Gemeene Aspersie

Groeiplaatsen.

In zandgronden.

In de valleijen der Duinen by de Helder, Alkmaar, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang by Haarlem, by Waasdorp, in de Duinen achter Schuddegeest en Zorgvliet buiten den Haag.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

De wortel dezer Plant is voorheen en niet ten onregte onder de vyf openende wortels gesteld, hoewel zy thans in de Bataafsche Apotheek niet voorkomt. Men kan aan de uitspruitsels, die wy als Aspersien eten, de kracht niet ontzeggen van openende en pisdryvende te zyn.

Huishoudelijk Gebruik.

Het is bekend, welke eene aangename spyze de stengen van deze Plant, zoo lang zy nog niet boven den grond zyn, voor onze tafel uitmaken, waartoe zy algemeen en overvloedig geteeld wordt. De ervaren Ph. Miller stelt het buiten allen twyfel, dat de aangekweekte dadelyk dezelfde is, die in Engeland in het wild groeit, gelyk wy van onze Inlandsche ook zeker mogen achten; doch dat zy alleen door langdurige cultuur tot meerdere volkomenheid is gebragt. — De Bijen azen zeer gaarne op de Bloemen en trekken er honig uit, (Swed. Abh. Mattuschka) doch voor bet vee wordt de Plant schadelyk gerekend. (Ph Oecon; Ausz).

Dezelve wordt aangekweekt van zaad, in welks keuze men zeer zorgvuldig moet zyn, en 't geen het best zelve wordt gewonnen van Planten, die het eerst opschieten Het zaad wordt eerst ryp op het laatst van September; moet rond zyn, en het platachtige weggeworpen worden. Men zaait in het begin van February op een vruchtbaren, wel bezorgden grond, die 's zomers zeer schoon gehouden wordt. In October spreidt men twee duimen welgerotten mest over de Planten. In de daaraan volgende Lente verplant men ze op bedden, die ter diepte van 6 duimen even te voren rykelyk met gezegden mest bezorgd zyn, en vooral droog moeten liggen; welke bedden weder bestendig van onkruid gezuiverd moeten worden. De paden tusschen de bedden worden met Paardemest bedekt, en in October uitgegraven, en op de bedden gebragt, welke hierdoor tot 4 of 5 duimen worden aangehoogd: als dan kunnen zy in het voorjaar van het derde jaar tot gebruik gedoken worden. De jaarlyksche bemesting uit de paden en schoon houden der bedden blyft altoos noodzakelyk, en zoodanige bedden kunnen tot 10 en 12 jaren gebruikt werden. Langer Aspersien te steken dan tot het begin van Juny zou de stoelen verzwakken, en vervolgens dunner Aspergien doen voortbrengen. — Meerdere byzonderheden van deze kweeking, als ook hoe men gedurende den winter Aspersien kan winnen, vindt men in Millers Gard: Dictionary op dit woord, en in het werk over het aanleggen van landhuizen, A°. 1763. bl. 323 tot 326.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina