Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 154 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Datura stramonium

Doornappel

Overzicht Datura stramonium op deze site

Foto's Datura stramonium op internet

Datura stramonium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Datura stramonium in Plantago PlantIndex

Datura Stramonium - Gemeene Doorn-Appel

Groeiplaatsen.

Hoezeer zy by ons en ook in vele deelen van Europa inlandsch is, komt zy oorspronklyk uit Amerika; volgens Miller uit Spanje en Italien.

In sommige Boerenhoven en Boomgaarden by Haren buiten Groningen; by Hattem, Twello, Terwolde, Wierzel, Thiel, Nimwegen en elders in Gelderland. Op den weg van de Beverwyk naar Wyk op Zee voorby Westerhout †. in de Duinen niet ver van Heemstede. In het duin by Bennenbroek. By het huis te Paauw onder Wassenaar. By het opryden naar het Staalduin boven 's Gravesande, en op andere plaatsen.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Is in de Bataafsche Apotheek opgegeven: wordt in sommige zenuw-ziekten inwendig aangeprezen, doch tevens moet de grootste zorg en voorzigtigheid aanbevolen worden, daar dit als een verdoovend, dronkenmakend en het gezigt bedwelmend middel, door eene kundige hand moet bestuurd worden. In stuipen, vallende ziekte en andere daaraan verwantschapte ziekten, wordt de Plant door Bergius, Murray, Voltelen, Greding en anderen aangeprezen. De proeven door Stork opzettelyk genomen, schynen nog niet genoegzaam de deugdelykheid van deze Plant te bewyzen. — Uitwendig in pappen gebruikt, zou zy eene verdeelende kracht bezitten, indien maar de bedwelmende uitwazemingen geene schadelyke gevolgen hebben.

Huishoudelijk Gebruik.

De Byen azen op de Bloemen. (Swed. Abh.) De schapen raken de Plant geheel niet aan: de varkens het zaad etende worden duizelig en vallen: (Mattuschka) in het algemeen is het voor vee eene schadelyke Plant. Hoe nadeelig en somwylen doodelyk deze Plant en vooral het zaad voor menschen is, die het zelve by toeval of by vergissing voor eene andere Plant gebruikt hebben, hebben eenige ontzettende voorbeelden geleerd: het gebruik van Azyn schynt hier tegen het beste hulpmiddel te zyn.

Men moet zich zorgvuldig wachten om te zitten, en nog meer om te slapen in de nabyheid van deze gevaarlyke Plant: vele Lieden hebben er de hevigste hoofdpynen van ondervonden, vergezeld met doofheid en duizelingen (Favrod.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina