Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 147 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Sinapis arvensis

Herik

Overzicht Sinapis arvensis op deze site

Foto's Sinapis arvensis op internet

Sinapis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sinapis arvensis in Plantago PlantIndex

Sinapis arvensis - Herik Mostaard

Groeiplaatsen.

In Bouwlanden en langs de wegen.

Zeer algemeen door het gansche Koningrijk.

Huishoudelijk Gebruik.

In Zweden in het land van Schonen, worden de versche Bladeren als groene Kool gekookt en gebruikt (Linn.) De Plant wordt door Runderen en Schapen gaarne gegeten en is voor hun een goed voeder, (Mattuschka, Suckow) doch wordt door Brugmans als schadelyk op weilanden opgegeven. De Byen azen gretig op de Bloemen (Swed. Abh.) — Het Zaad kan in plaats van gewone Zwarte Mostaard gebruikt worden (Mattuschka). — Verder bevat het Zaad veel oly, waarom ook onze landlieden, wanneer hunne landen met dit onkruid, zoo als het anders moet gerekend worden, sterk bezet zyn, zich hier voor zoo veel mogelyk schadeloos trachten te stellen, door dit Zaad uit hunne granen optezamelen, en ter markt te brengen, waarvoor zy nog een tamelyken prys kunnen maken. Somwylen brengt één morgen Rhynl. een last van dit Zaad op. — Met dat al is dit een nadeelig onkruid der Bouwlanden en moeilyk uitteroeijen, om dat deze Plant, lang voor de granen ryp zyn, in het Zaad schiet en dit laat vallen, en het olyachtige Zaad zeer lang in den grond goed blyft. De Maatschappy tot bevordering van den landbouw heeft uit twee bekroonde antwoorden, waarvan één door H. Ponse was ingezonden, in hare Verhand: D. XIV. St. 1. een berigt opgemaakt over de middelen ter uitroejing dezer Plant: bestaande 1. in het land te braken; de herfst ploeging diep en by nat weder te doen, en het volgend jaar telkens dit uitspruitende zaad tot 4 of 5 malen onder te ploegen. 2. Zonder braken het land met Aardappelen of Paardeboonen mits op reyen te betelen; even als by het braken in den herfst te ploegen, en in het voorjaar dit te herhalen, wanneer het land droog is, en alsdan door meermalen te eggen, dit onkruid 't geen spoediger dan de gezegde vruchten opkomt, te doen sterven; terwyl men tusschen de ryen ook eenige keeren den grond moet omhakken.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina