Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 141 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Festuca gigantea

Reuzenzwenkgras

Overzicht Festuca gigantea op deze site

Foto's Festuca giganteaop internet

Festuca gigantea en Bromus giganteus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Festuca gigantea in Plantago PlantIndex

Bromus giganteus - Voeder Dravik

Groeiplaatsen.

Op vochtige en vooral beschaduwde gronden.

Buiten Leyden langs de hooge Morsch, vooral over het Haagsche Schouw †. In het Haagsche Bosch †. — By het Huis ten Donk te Overmaas, en op het Boschjes Eiland by Rotterdam, en elders.

Huishoudelyk Gebruik.

Reeds door Linnaeus opgegeven als gegeten te worden door Paarden, Runderen, Schapen en Geiten. Het is inzonderheid J. C. D. Schreber (*), welke in zyn voortreffelyk werk, Beschreibung der Gräser, deze Plant als voeder heeft aangeprezen. De proeven door een Rimrod daar mede genomen, en door Schreber vermeld, hebben met regt de aandagt der Huishoudkundige Landbouwers opgewekt. Het vee eet dit gras gaarne. De grootte en zachtheid der Bladeren, de late bloeityd, later dan van eenig ander gras, en het overvloedige hooi daarvan te winnen, bevelen hetzelve ten sterkste aan: inzonderheid groeit het welig onder boomen, waar anders zoo moeilyk goed Gras te winnen is. Het kan ten minste tweemaal 's jaars gemaaid worden, en de tweede snede is vooral niet minder dan de eerste; zelfs oordeelt Rimrod, dat het 3- en 4-maal zou kunnen gesneden worden in een jaar. Om deze redenen heeft men in Duitschland thans van dit Gras zaad gewonnen, om er weiden van aanteleggen; en is hetzelve onder de Graszaden, die onlangs van wegens het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan de Commissiën van Landbouw in het Koningryk Holland tot dat oogmerk zyn gezonden, mede gedistribuëerd. In Engeland, waar men zich op het kweeken van afzonderlyke Graszaden vooral toelegt, heeft men echter dit Gras hiertoe niet waardig gekeurd; en het bevreemdde ons, door W. Sole in zyne naauwkeurige opgave van Grassen in 'the letters of the Bath Society vol. IX.' te vinden opgeteekend, dat dit Gras, even als alle de soorten van Dravik, door geen beest gegeten wordt.

<<Noot Luc: (*)Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810): Befaamde leerling van Linnaeus; schreef o.a. 'Beschreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen nach der Natur'. Daarnaast ook verscheidene zoölogische werken, waarin hij vele dieren voor het eerst een binomiale naam toekende.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina