Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 137 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Capsella bursa-pastoris

Herderstasje

Overzicht Capsella bursa-pastoris op deze site

Foto's Capsella bursa-pastoris op internet

Capsella bursa-pastoris en Thlaspi Bursa Pastoris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Capsella bursa-pastoris in Plantago PlantIndex

Thlaspi Bursa Pastoris - Gemeenste Tas-Kers

Verscheidenheden.

De Plant beeft twee kennelyke verscheidenheden aan hare bladen, welke veel afhangen van den tyd waarin de plant bloeit en van andere gelegenheden, waarin zy zich bevindt, waarom dezelve gevolgelyk niet tot afzonderlyke soorten kunnen gebragt worden. 1. De eerste verscheidenheid heeft bladen zonder eenige insnydingen of inhammen, en zyn eirond-lancetvormig en getand. 2. De andere met bladen die eirond-lancetvormig, of geheel lancetvormig, en gaaf zyn zonder tanden. — In de grootte der Planten, en het harige of gladde van derzelver bladen doet zich mede een groot verschil op.

Groeiplaatsen.

Er is byna geene plant, die zoo overvloedig en zoo algemeen in alle soorten van gronden, door geheel Holland gevonden wordt.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Om haar zamentrekkend vermogen oudtyds in bloedstortingen uit- en inwendig aangeprezen, gelyk ook ter genezing van Buik- en Persloop: thans echter is zy geheel buiten gebruik.

Huishoudelijk Gebruik.

De Schapen eten deze Plant zeer gaarne, vooral de jonge Bladen (Linn. Mattuschka.} — zelfs wordt zy door Beckman opgenoemd onder de Planten, die vooral nuttig zyn voor Schapen, en byzonder door hun gezogt worden. Zoo ook wordt zy gegeten door het overige vee, (Linn) maar niet gaarne door Runderen (Matt.) en Brugmans telt ze op onder de schadelyke Planten der weilanden. Volgens Scopoli is zy dienstig tegen het bloedpissen van het Rundvee. Volgens Zuckert aangehaald door Gattenhoff, belet het zaad, in het meel komende, dat het meel behoorlyk kan gisten. Wanneer men deze Plant doet rotten, verspreidt zy volgens Favrod eene lucht, waardoor de Klander van de Garst verdreven wordt.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina