Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 132 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Cornus sanguinea

Rode kornoelje

Overzicht Cornus sanguinea op deze site

Foto's Cornus sanguinea op internet

Cornus sanguinea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cornus sanguinea in Plantago PlantIndex

Cornus sanguinea - Roode Kornoelje

Groeiplaatsen.

In Bosschen en Heggen.

Te Heemze en elders in Overyssel †. Aan ruige wallen langs de wegen buiten Zutphen †. Aan den Scheveningschen Weg, tusschen het Tolhek en de Laan van Zorgvliet, en aan die zyde tusschen andere Boomen †. — By Haren buiten Groningen aan de Dykjes aan den Oostkant van den Heerenweg. In onderscheiden kleine Boschjes omstreeks Amesfoort; ook om Nimwegen.

Huishoudelyk Gebruik.

Het Hout is zeer hard, en zoude zelfs als Palmhout door Draaijers kunnen gebruikt worden: ook dienstig voor kammen, raderwerk en spillen, en reeds by Virgilius het gebruik daarvan tot Pylen, als bekend ondersteld. De lange en regte Takken kunnen ook tot kleine Roeren gebruikt worden, door dezelve met een gloeijenden draad uittebranden. (Ray, Mattuschka, Suckow.} Dit Houtgewas kan mede tot goede afsluitende Heggen dienen.

Uit de Vruchtpitten kan men zeer goede Lamp-Oly persen, opgegeven in den Letterboden van 4 December 1801. De Vrucht is aangenaam voor Duiven, (Matt.) doch word door andere Vogelen verworpen. (Gattenhoff.) De Byën azen gaarne op de Bloemen, (Swed. Abh.) en de Bladen worden door Paarden, Schapen en Geiten gegeten, (Linnaeus.) Den Plant mengen de Amerikanen somwylen onder Rooktabak, (Matt.) Dezelve geeft even min als de Vrucht eenige beduidende Verwstof op, schoon de laatste het Papier rood verwt,(Dambourney.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina