Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 130 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Spiranthes spiralis

Herfstschroeforchis

Overzicht Spiranthes spiralis op deze site

Foto's Spiranthes spiralis op internet

Spiranthes spiralis en Ophrys spiralis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Spiranthes spiralis in Plantago PlantIndex

Ophrys spiralis - Omkronkelend Tweeblad

Groeiplaatsen.

In Broeklanden en op vochtige Heiden.

Gevonden door Ehrhart by Hengelo in Overyssel; door Staringh in en om den Wildenborch in het kwartier van Zutphen; door De Beijer te Hatert, by Nimwegen; door Collitzi op de Heide van Breda, en door Favrod in het Departement Utrecht, op eenige moerassige maar niet zeer vochtige gronden omstreeks Amesfoort, en onder anderen by Ham en Koelhorst.

Huishoudelyk Gebruik.

Is hiervan nog niet bekend, dan alleen dat de Bijen volgens Favrod hierop azen, die er dus waarschynlyk honig en wasch van trekken. Uit hoofde van haren liefelyken Muskus-geur, en fraaije sonderlinge Bloem-aar, zou zy als Herfst Plant in tuinen verdienen aangekweekt te worden, indien dit niet, gelyk omtrent de Standelkruiden in 't algemeen, hoogst bezwaarlyk was: althans van eene Bloeijende Plant met hare natuurlyke kluit aarde, my uit Gelderland overgezonden, en met zorg behandeld, waren de wortels in het volgende jaar geheel verteerd.

De beste wyze om dit geheele gezin van Planten te telen, is, om dezelve op den open grond te planten op eene plaats, die noch te sterk beschaduwd noch te veel aan de zonnestralen is blootgesteld, en dezelve gedurende den winter te bedekken ruim een half voet dik met drooge Bladen (Favrod).

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina