Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 128 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Hieracium murorum

Muurhavikskruid

Overzicht Hieracium murorum op deze site

Foto's Hieracium murorum op internet

Hieracium murorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hieracium murorum in Plantago PlantIndex

Hieracium murorum - Muur Haviks-Kruid

Verscheidenheden.

De Bladen verschillen dikwyls aanmerkelyk 1.in het meer of minder harige. 2. In geheel ongevlekt, of met vele vlekken bezet te zyn, zoo als wy dezelve hebben doen afbeelden, en welke vlekken somwylen over het geheele blad tot aan de randen verspreid zyn. 3. In het meer of min getande, zynde sommigen byna gaaf aan den rand. 4. Somwylen loopen de Bladen nederwaards en eindigen in een Bladsteel. — 5. Zal men als eene verscheidenheid mogen opgeven, 't geen door velen en ook door my is waargenomen; namelyk een ruigen knobbel of groot gezwel aan den Steng, waarin somwylen een blad is ingewikkeld. Dit gezwel, waarvan ik 'er een bezit als eene groote hazelnoot, is met vele wollige en muiskleurige haren bezet; maakt eene geheele buiging in den steel als een elleboog, en wordt gehouden door Gal-Insekten veroorzaakt te worden. De Plant wordt hierom genoemd, Muisdragende, myophoron.

Hierop is door Favrod het volgende aangemerkt: "Ik heb groote redenen te gelooven, dat de Planten hierboven onder de Verscheidenheid N. 4. opgegeven, niet moeten aangemerkt worden als eene verscheidenheid, maar veeleer als eene afzonderlyke soort uittemaken; welke tot hiertoe door De Gorter en verscheide andere Plantkundigen na Hem, verward zyn met de talryke verscheidenheden van deze soort; doch waarvan Haller, La Marck, Willdenow, Wiggers en Roth eene onderscheide soort gemaakt hebben, onder den naam van Hieracium sylvaticum. Het is ten minste zeker, dat ik in verschiilende oorden van dit Land gevonden heb de soort, door de laatstgenoemde Schryvers opgegeven, en hiervan eenige onder myne gedroogde Planten bezit.— Wat betreft N. 5., dezelve is niet dan iets monsterachtigs, veroorzaakt door den steek van een Gal-Insekt, van welke het my meer dan eens gelukt is, het popje te ontdekken."

Groeiplaatsen.

In Bosschen en op Muren.

By de Mikkelhorst aan den westkant buiten Groningen. Te Utrecht op de Muren der stad †. en op meerdere plaatsen, om Nimwegen. In den Haag op een Muur tusschen de Nationale Tuin en den Scheveningschen Brug †. Te Halteren en verder by Bergen-op-Zoom †. en elders.

De verscheidenheid met ongevlekte en minder ruigharige bladen schynt meest in Bosschen, de gevlekte op Muren te groeijen. — De laatste verscheidenheid met het muiskleurige gezwel is door my A°. 1800 gevonden in een boschje te Halteren by Bergen-op-Zoom, digt by de Kerk †.

Huishoudelyk Gebruik.

Wordt alleen door geiten, en door geen ander vee gezocht. (Gunner) en zou volgens Schreber met de andere soorten van dit geslacht uit weilanden verdienen uitgeroeid te worden, waarop deze soort nogtans weinig voortkomt. De Bloemen geven aan de Byen veel stof voor wasch en honig. (Mattuschka). De Plant kan onder een Bloem-horlogie gebragt worden, daar de Bloemen zich ten 6 uur 's morgens openen, en 's namiddags ten 2 uur sluiten (Linn.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina