Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 127 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Fumaria officinalis

Gewone duivenkervel

Overzicht Fumaria officinalis op deze site

Foto's Fumaria officinalis op internet

Fumaria officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fumaria officinalis in Plantago PlantIndex

Fumaria officinalis - Geneeskrachtige Duiven-kervel

Verscheidenheid.

Met witte Bloemen.

Groeiplaatsen.

In Zaailanden en Hoven. Op allerhande Zaailanden in Vriesland †. Om Nimwegen †. Utrecht †. In het Gooi †. Aan de kanten van Akkers te Overveen, Voorschoten, de Katwyken, den Haag, en verder zeer algemeen.

De Verscheidenheid gevonden door Favrod, in een Bosch in Gelderland by Linden.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Een zeer goed ontbindend en zuiverend geneesmiddel; wordt in de verstopping der ingewanden met zeer veel nut gebruikt, gelyk ook in sommige huidziekten, vooral die uit Scorbut ontstaan (Voltelen). Bergius schryft ook aan dezelve eene versterkende kracht toe. — De Plant in de Pharmacopaea Batava opgegeven.

Huishoudelijk Gebruik.

De Plant wordt gegeeten door Runderen en Schapen, niet door Paarden en Varkens (Linnaeus). Nog jong en sappig, is dezelve voor Schapen aangenaam, en by een matig gebruik zeer heilzaam (Gmelin), schoon Brugmans haar onder de onkruiden der weiden optelt. Volgens Beckman zou zy een kenteeken zyn van een Stuifgrond. De Byen azen gaarne op de Bloemen (Swed. Abh.).

Dambourney heeft de Plant van een voortreffelyk nut bevonden voor de Verweryen, vooral om eene schoone gele kleur te verkrygen, welke, verëenigd met de Indigo, eene duurzame groene verw oplevert, terwyl ook de gele kleur even vast is als het blaauw van de Indigo. Dit verwend vermogen bezit de Plant zoo wel versch als gedroogd. Daar deze Plant maar drie maanden tot haren wasdom nodig heeft, en dus tweemaal in eenen Zomer kan ingezameld worden, verdient zy den voorrang boven de gemeene Wouw, Reseda Luteola, en zal zy met nut kunnen aangekweekt worden (Suckow). Waarby wy mogen voegen, dat schrale Zandgronden, waarop zy veel van zelve voortkomt, hiertoe genoegzaam zouden wezen, en zy ook weinig voedsel uit den grond zal trekken.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina