Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 117 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Vicia sativa subsp. sativa

Voederwikke

Overzicht Vicia sativa subsp. sativa op deze site

Foto's Vicia sativa subsp. sativa op internet

Vicia sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vicia sativa subsp. sativa in Plantago PlantIndex

Vicia sativa - Voeder Wikke

Groeiplaatsen.

In Bouwlanden, Heggen en langs de wegen, op zeer vele Plaatsen. — De verscheidenheden door Favrod opgemerkt, zyn door hem gevonden hier en daar in de Departementen van Gelderland en Utrecht.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Het Meel uit het zaad bereid, wordt, met Water of Melk tot een pap gekookt zynde, nog wel gebruikt tot verzachting en rypmaking van gezwellen: uit de stengen wordt door eene scheikundige bewerking een vast zout bereid, voornamelyk de waterloozing bevorderende.

Huishoudelyk Gebruik.

Het meel van dit zaad, zoo wel onder Rogge gemengd, als op zich zelven, wordt in Zwitserland, Zweeden en elders, in schaarsche tyden door sommige Landlieden tot brood gebakken; (Linnaeus, Houttuyn) maar dit is alleen verteerbaar voor sterke magen. (Gattenhoff) — De geheele Plant wordt door al het vee, behalven Varkens gaarne gegeten, (Linnaeus) en het is om derzelver voortreffelyke eigenschap als Beesten-voeder, dat in sommige gedeelten van ons Vaderland, vooral in het Departement Utrecht, deze Plant, gelyk in andere landen, opzettelyk gebouwd wordt: vooral is dit geschikt voor Paarden, en zelfs volgens sommigen, even goed als Paarde-boonen. Zy wordt in April gezaaid, meest onder Haver, en als groen voeder gesneden of tot Hooi gedroogd. Ryp geworden zynde kan men het dorschen, en niet alleen het zaad, maar ook het stroo als voeder gebruiken. (Ponse Landb. Schoolboek D.I. bl.81.) Miller pryst uit zyne eigen ondervinding aan, de Plant reeds in Augustus te zaaijen, om vroeg in het Voorjaar daarvan groen voeder te bekomen, terwyl zy dan ook in het midden van den Zomer te beter en spoediger tot droog hooi kan worden opgelegd. (Men zie ook Thaer engl. Landwirthschaft th. I. p. 430. &c.} Deze Plant ook in ligte zand gronden wel slagende, verdient dus aldaar tot kunstweiden zeer in aanmerking te komen, en wordt hier toe door Miller mede aangeprezen. — Somwylen wordt zy met zeer veel nut op schrale, afgelegene gronden tot bemesting groen onder geploegd. — Het zaad mede zeer goed als Duiven voeder, (Linn.) doch de Kuikens en Eenden weigeren dit te eten: men heeft zelfs eenigen grond te gelooven, dat het voor de Eenden vooral schadelyk is, volgens Favrod. De Byen azen uitnemend gaarne op de Bloemen, (Swed. Abh. Mattuschka) In de Bouwlanden is zy door hare omslingerende klawieren een lastig onkruid.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina