Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 111 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Anthoxanthum odoratum

Gewoon reukgras

Overzicht Anthoxanthum odoratum op deze site

Foto's Anthoxanthum odoratum op internet

Anthoxanthum odoratum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anthoxanthum odoratum in Plantago PlantIndex

Anthoxanthum odoratum - Gemeen Reukgras

Groeiplaatsen.

Op hooge en lage Gronden, op opene en beschaduwde plaatsen.

Zeer algemeen over de geheele Republiek. De verscheidenheid door Favrod gevonden in de Duinen van Holland en op de Amesfoortsche Heide.

Huishoudelijk Gebruik.

Dit Gras behoort ongetwyffeld tot de beste Grassoorten onzer weiden, die voor Runderen, Paarden en Schapen een zeer gezond en aangenaam voeder opleveren. Het pryst zich inzonderheid aan, om dat het op allerleije gronden goed wast, en vroeger dan ander Gras, zelfs tot driemaal in één Zomer, tot hooi kan gesneden worden. Hierom hebben Linnaeus, Schreber, Leers en vele anderen ten sterksten aangeprezen, hiervan opzettelyk weiden aanteleggen. W. Curtis stelt in zyne Practical Observat. on the British Grasses, dit mede onder de Grassen van de beste soort, gelyk ook de Nat. Ned. Huishoudel. Maatschappy in dezen jare 1805. op de aankweeking van deze soort benevens nog tien andere Grassen, en het verkrygbaar stellen van derzelver zaad, met regt eene Prys heeft uitgeloofd. — Het verdient echter onzes achtens nog nader onderzoek, of eene weide, enkel van zoodanig Gras aangelegd, uit hoofde van deszelfs sterken geur en kruiderigheid, heilzaam en aangenaam zy voor het vee, inzonderheid wanneer nader bevestigd wordt, 't geen W. Solb in the Letters of the Bath Society, Vol. IX. bybrengt, dat hy in weiden, waar veel vee graasde, dit Gras dikwyls onaangeroerd heeft gevonden : hierom meent hy, dat het maar voor een klein gedeelte onder ander Gras behoort geteeld te worden, en beschouwt dit geurige Gras voor het vee als Suiker voor den mensch, zeggende : "Schoon wy geen maaltyd van Suiker kunnen nemen, heeft de Suiker echter zyne nuttigheid'." De gemelde geurigheid doet ook de Byen op dit Gras azen. (Swed. Abh.) door Schreber opgegeven als heilzaam tot wering van verstuiving op zandgronden. — De bladen onder rook- en snuiftabak te doen, om daaraan een aangenamen geur te geven. ( Beckman Mattuschka) Op Bouwlanden voor een lastig onkruid te houden. (Beckman.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina