Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 104 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Conium maculatum

Gevlekte scheerling

Overzicht Conium maculatum op deze site

Foto's Conium maculatum op internet

Conium maculatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Conium maculatum in Plantago PlantIndex

Conium maculatum - Gevlekte scheerling

Groeiplaatsen.

In Velden, Moeshoven en langs de Wegen.

In Vriesland, om Utrecht, by Nimwegen, Haarlem, den Haag, Rotterdam, Overschie, Delfshaven, Schiedam, Tholen, en op vele andere Plaatsen.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Het ontbindend vermogen dezer Plant heeft dezelve zeer beroemd gemaakt, zoo dat haar door Störck eene byna specifieke kracht is toegewezen ter genezing der Kanker en kankerachtige Gezwellen: hoewel nu deze lof te uitbundig is, daar zy in verscheide gevallen aan het oogmerk geheel niet beantwoordde, is het echter zeker, dat dezelve zoo wel uit- als inwendig in hardnekkige verstoppingen der klieren en watervaten met het beste gevolg wordt gebezigd. Bergius, Murray en eene menigte andere kunnen hierover met nut geraadpleegd worden.

Huishoudelijk Gebruik.

Zoo wel de wortel, als verdere deelen van deze Plant, zyn algemeen als vergiftig voor menschen erkend: waarschynlyk is hiervan de giftdrank bereid, welke de Atheniensers hunnen misdadigers te drinken gaven, en waarmede ook Socrates is om het leven gebragt. Daar deze Plant, zoo wel als de bedwelmende Tuinscheerling, No. 24 dezer Flora, zoo veel naar Pieterselie en Kervel gelykt, en onder dezelve somwylen groeit, moet men de boven opgegeven kenmerken ter onderscheiding wel in acht nemen.

Voor het Vee is zy mede schadelyk, 't geen hier van ook afkeerig is. Voor Honden een volstrekt vergift. Paarden worden er dronken van, zoo als het Landvolk Houttuyn verzekerde. — Varkens hier van te Stafford in Engeland gegeten hebbende, storven een quartier uur hierna (Agricult. Magaz. Aug. 1804); echter verzekeren sommigen, volgens Miller, dat het Vee in Italië de Plant eet: ook zou zy voor Runderen en Geiten niet schadelyk zyn, vooral wanneer zy dit gedroogd onder het Hooi krygen (Suckow, Houttuyn.) De Byen azen op de Bloemen, (Sw. Abh.} en de Lysters zouden het Zaad met graagte opzoeken (Ray). Noten met het sap dezer Plant gekookt, verdryven de Mollen (Mattuschka). — Voor de Apotheek wordt in plaats van deze Plant dikwyls verkeerdelyk gezogt en genomen Aethusa Cynapium, Cicuta virosa, Charophyllum sylvestre, Ch. temulentum, Tordylium Anthriscus, Phellandrium aquaticum. (Tieboel in Roman's Catal.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina