Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 91 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Alopecurus bulbosus

Knolvossenstaart

Overzicht Alopecurus bulbosus op deze site

Foto's Alopecurus bulbosus op internet

Alopecurus bulbosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alopecurus bulbosus in Plantago PlantIndex

Alopecurus bulbosus - Bolwortelige Vossestaart

Groeiplaatsen.

Op vochtige gronden.

Dit gras tot hiertoe nog nimmer onder onze Inlandsche Planten opgegeven, of als zodanig bekend, is door my overvloedig gevonden op Halfwegen Haarlem en Amsterdam aan den Sparendammer Dyk, aan den kant van het Y eenige Roeden (*) ten Noordwesten van het huis Zwanenburg, als mede aan den Dyk by de Westzaner Overton.— Deze Plant onder ander Gras schuilende, wordt ligt door zyne kleinte voorby gezien, of zal door veelen gehouden zyn voor een klein gewas van Alop. agrestis. (**) Uit dezen hoofde zal zy door andere Plantkundigen in ons Vaderland nog niet zyn opgemerkt, daar het my zeer waarschynlyk voorkomt, dat zy op meer andere plaatsen in deze Republiek zal groeijen.

Huishoudelijk Gebruik.

Een zeer aangenaam Gras, dat door geen één Gras-etend Dier geweigerd wordt. (Bath. Society Vol. IX)

<< Noot Luc: (*)Roeden: Volgens het in 1820 ingevoerde Nederlands metriek stelsel was een roede gelijk aan 10 meter. Dáárvoor had elke streek zijn eigen roede. Vermits de FB in 1800 gestart werd is het niet duidelijk welke roede er gebruikt werd. De meeste roeden waren tussen 3,5-4 m en bevatten meestal 12-14 voeten. De voet was zo'n 28 à 31 cm lang. De voet werd nog eens onderverdeeld in 10-13 duimen. De duim mat 2,4 à 2,7 cm.

(**) Alop. agrestis.: zie FB VII, 546 Alopecurus myosuroides - Duist >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina