Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

« Flora Batava  Zie de volgende pagina »

Platen 80 in deel I

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1800

Salix alba

Schietwilg

Overzicht Salix alba op deze site

Foto's Salix alba op internet

Salix alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salix alba in Plantago PlantIndex

Salix alba - Witte wilg

Groeiplaatsen.

Aan de wegen, vooral langs den Waterkant.

Een der meest algemeene Bomen in deze Republiek.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

Het is voornaamlyk de Bast, die wegens zyn zamentrekkend en bederfwerend vermogen, ten gebruike wordt aangeprezen. Dezelve wordt door Clossius tegen de anderdaagsche Koorts geroemd, als evenarende den Koortsbast. Murray Bergius en Voltelen hebben egter denzelven vruchteloos gebruikt, ten minsten deszelfs kragt veel minder dan die van den Koortsbast bevonden: als bederfwerend middel, heeft dezelve de uitstekendste diensten gedaan in den Persloop, Rotziekten, Koudvuur, Ulceraten, en in de verzwakte veerkragt der vaste deelen te herstellen. (Voltelen.)

Huishoudelijk Gebruik.

Van dezen Boom komt het gewone Wilgenhout. Dezelve is uitnemend geschikt voor onze lage Gronden, en kan alle Winden en Stormen weerstaan; laat zich bovenal gemakkelyk door stekken voortplanten; wordt in ons Vaderland meest getopt gehouden op de hoogte van 8 of 10 voeten, en als dan Knotwilg of Kniestoof genoemd, en de takken worden om de 6 of 8 jaren gehakt. — Het Hout is zeer week en dradig: het laat zich niet schaven nog zagen, maar kan om deszelfs weekheid en buigzaamheid, waar door het niet ligt barst of scheurt, tot menig gebruik dienen, en gemakkelyk bewerkt worden: het wordt hierom somwylen van Wagen- en Molenmakers gebruikt en ook veel in ons Vaderland gedraaid tot Kaaskoppen, in welke (zo als Houttuin met recht aanmerkt) de eigenschap, van nat geworden zynde by het opdrogen niet te scheuren, hoogst nodig is; waarom 'er ook veel Klompen of Hoosblokken hier te Lande van gemaakt worden; en van de Takken, veel Latten, omtuiningen en Hoepels. — Als Brandhout heeft het weinig waarde, maar het brandt spoedig, gelykmatig en geeft weinig rook. (Hoffman, Suckow.) De Houtskolen van dit Hout, worden door Tekenaars gebruikt, en zyn mede zeer bekwaam tot het maken van Buskruid. (Houttuin.)

De Schors en Bladen waarschynlyk tot looyen te gebruiken. (St. J. v. Geuns) — Van den Bast eene ligt bruine Verw te trekken; (Dambourney) en in koperen Vaten gekookt, eene rode Verw voor Zyde en Wol. (Mattuschka.) — Van het Zaad-pluis kan, even als van Katoen, gebruik gemaakt worden tot het vullen van Matrassen, het drajen van Garen, het weven van Stoffen, het bereiden van Papier. (Houttuin.) — De Vrouwelyke Wilgen niet dicht by Linnen Blekereyen te planten, om dat het wegvliegend Zaad, en ook het Zaaddoosje op het Linnen vallende, vlekken maakt. (Munting.) — De Bloemen geven aan de Byen veel Honig en Wasch. (Mattuschka) Op deze Bladen is zeer algemeen het witte Schuim of Koekoeks-spog, waar onder de Schuim-Cigale, Cicada Spumaria, verscholen is. (Blumenbach. Hoffman.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina