Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

« Flora Batava  Zie de volgende pagina »

Plaat 56 in deel I

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1800

Nuphar lutea

Gele plomp

Overzicht Nuphar lutea op deze site

Foto's Nuphar lutea op internet

Nuphar lutea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Nuphar lutea in Plantago PlantIndex

Nymphaea lutea - Geele Plompen

Groeiplaatsen.

In zoet Waterstroomen, Vaarten en Vyvers: overal zeer overvloedig.

De Verscheidenheid by Oldbroek [Oldebroek] en in den Ouden Yssel; ook by Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, Leerdam en elders, volgens De Gorter.

Huishoudelijk Gebruik.

Linder aangehaald door Gattenhoff, meldt, dat de Eilanders in Zweden met dezen wortel, ingeval van hongersnood het leven goed en gezond onderhouden. Volgens Favrod heeft men in Vrankryk beproefd, hier van brood te bereiden, waar by die genen, welke hier mede gevoed werden, geen nadeel hebben gehad, en zich zeer wel bevonden. Dit kan niet vreemd voorkomen, om dat het bewezen is, dat deze wortel, behalven eene hartsagtige en bittere hoedanigheid, nog eene groote hoeveelheid slymaartige en voedende zelfstandigheid heeft; om welke reden dezelfde ook gedroogd zynde, een goed voedsel voor het Vee kan opleveren (Favrod). Wortel en bladen een goed voeder voor het Vee; (Haller Suckow) nogthans door Linnaeus en Mattuschka als schadelyk gehouden voor Runderen, Paarden en Schapen. Byzonder dienstig voor Varkens, welke hier van even vet worden, als van eikels, en waar door veel voedsel voor menschen, als Aardappelen enz. met welke de Varkens anders gemest worden, zou kunnen bespaard worden. Linn. Mattuschka, Matth. van Geuns inlandsche voortbrengselen als voedsel.

Wortel, Bladen en Bloemen, in plaats van eikenbast tot het loyen van Leder te gebruiken, met proeven bevestigd door Gleditsch en Schreber. Met den wortel in melk geweekt, de huiskrekels en motten te doden. (Mattuschka) Onder aan de bladen dikwyls kleine water-polypen te vinden (Sw. abh.) — De Plant in Vaarten en Vyvers gemakkelyk aantekweken, door eene volkomen rype zaaddoos daarin te werpen: (Miller) egter wordt door Favrod hiertoe verkieselyker geacht, welk middel hy op verscheidene plaatsen heeft zien aanwenden, om naamlyk een gedeelte van een levende Steng of Wortel aan zeker zwaar lichaam vast te hechten, en alzo in het water te doen zinken, als wanneer het gemakkelyk en zeer spoedig in den grond Wortel vat.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina