Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

« Flora Batava  Zie de volgende pagina »

Plaat 40 in deel I

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1800

Tussilago farfara

Klein hoefblad

Overzicht Tussilago farfara op deze site

Foto's Tussilago farfara op internet

Tussilago farfara bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tussilago farfara in Plantago PlantIndex

Tussilago Farfara - Donsagtig Hoefblad

Groeiplaatsen.

Op Kley gronden.

In het Westquartier van Groningen op de kley †, buiten Franeker en elders op de kley †, ook in de Wouden van Vriesland op Bouwlanden †, op de kley tusschen Utrecht, Zeyst [Zeist] en Houten †, rondom Vianen †, in de Beemster †, te Hondsholredyk [Honselaarsdijk] agter het Lazaret †. — Omstreeks Alkmaar, buiten Utrecht, om Leyden [Leiden] buiten de Rhynsburgsche Poort, in den Haag tusschen stenen en in tuinen, om Rotterdam, en vooral aan de westzyde van den dyk van het nieuwe Werk, langs den dyk by Weurd buiten Nimwegen [Nijmegen], op het eiland Tholen, en elders.

Eigenschap.

Wortel, Kruid en Bloemen zyn allen slymaartig: de Bladen egter meer dan de overige delen, en min of meer bitter.

Kragt.

Men gebruikt dezelve voornaamlyk als thee getrokken, of in een afkookzel tegen hoest en borstkwalen; doch zy hebben geen meerder vermogen dan de Wortel van de Althaea officinalis, en komen by verre na niet by de Lichen islandicus Yslandsche Mosch.

Huishoudelijk Gebruik.

Wordt gegeten door Paarden, Schapen, Varkens en Geiten. (Linn.) De Bloemen zeer gezogt door de Beyen, en voor dezelfde zeer heilzaam in de Lente. (Sw. Abh.) De Bladen gedroogd zynde, zouden als tabak kunnen gerookt worden volgens Gattenhof, doch de proeven, hier van door my genomen, hebben my van het tegendeel overtuigd. De Wortels bewaren de oevers der Rivieren voor affschuring. Uit de vezels van den Wortel eene stof te verkrygen, die als tonder(*) ligt vonken vat (Linn. Fl. Suec. Mattuschka).

De Plant wyst altoos een kleygrond aan, en is een der schadelykste onkruiden voor Bouwlanden, om dat hare grote bladeren de gewassen in hun eersten groei verstikken of onderdrukken; en hare wortelen zeer veel plaats en voedsel voor andere Planten weg nemen. Zy is te gevaarlyker, om dat de Landman den Bloem, zonder bladeren te voorschyn komende, ligtelyk voor den Paardenbloem Leontodon Taraxacum aanziet, en hier door deszelfs zaadpluis, gelyk aan dat van den Paardenbloem, ongehinderd laat voortstuiven, waar door zy zich zeer snel vermenigvuldigt; terwyl hare wortelen zeer moeilyk zyn uit te roejen, om dat dezelve afgebroken zynde, telkens weder aangroeien. De voormaals Oeconomische Tak heeft in zyne verhandel. Landbouw No. 14. middelen opgegeven, om dit onkruid uit roejen, waar toe onder anderen wordt aangeprezen het by tyds afsnyden der Bloemen; het zaaien van Paardenbonen, of poten van Aardappelen, waar tusschen het onkruid te gemakkelyker kan uitgetrokken worden; het diep ploegen in September by nat weder om den Wortel te doen rotten, mids daar op vervolgens Paardebonen of Haver zaajende; een laatstelyk het klaveren en beweiden.

(*) noot Luc << Tonder of tondel is een licht ontvlambare stof die gebruikt werd om vuur aan te maken; bvb de Tondelzwam>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina