Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

« Flora Batava  Zie de volgende pagina »

Plaat 33 in deel I

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1800

Galium verum

Geel walstro

Overzicht Galium verum op deze site

Foto's Galium verum op internet

Galium verum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galium verum in Plantago PlantIndex

Galium verum - Geel Walstroo

Groeiplaatsen.

Op zandige en hoge gronden.

Op alle de Duingronden van Holland †, tusschen Zutphen en Arnhem en op de wallen dezer Steden †, rondom Nimwegen [Nijmegen] en op de Fortificatien aldaar †, buiten Bergen op Zoom en op de Fortificatien †. — In de Wouden van Vriesland, op de wallen te Harderwyk [Harderwijk], langs de dyken van Gelderland en het Sticht, op de muren van Utrecht, in het Haagsche Bosch langs den groten ryweg, en elders.

Eigenschap.

De Bloemen versch zynde, hebben een sterken, honigaartigen, min of meer onaangename reuk, welken zy gedroogd zynde, verliezen. — De Plant is zamentrekkende.

Kragt.

Weinig in gebruik: aangeraden in vallende ziekte, doch Cullen twyffelt, dat zy daar toe zou kunnen dienen.

Huishoudelijk Gebruik.

De Plant een aangenaam en heilzaam voedsel voor Runderen, Schapen en Geiten, welke hier door een melk geven, die veel en zeer goede kaas zoude opleveren: (Schreber aangehaald door St. J. Van Geuns) verdient op hoge zandgronden voor het Vee aangekweekt te worden (Ph. Oecon. Auszuge): wordt nogthans niet gegeten door Paarden en Varkens (Linn. Mattuschka.) De Bloemen zeer gezogt door de Beijen (Sw. Abh.)

De Plant zou eene byzondere kragt hebben om melk te stremmen (Ray, Haller, Linn.) waar van de Hoogd. Fransche en Engelsche namen dezer Plant ontleend zyn. In het Graaffschap Chester in Engeland zouden de Bloemen in het stremsel gedaan worden, en hier door de uitmuntende en geurige kaas maken, die dit Graaffschap oplevert. (Ray, Linn fl. suec. Houttuin) nogthans ontkent Bergius Mat. Med. vol. I p. 65 dit vermogen der Plant. Ook melden Parmentier en Deyeux in hun voortreffelyk Werk experiences et observations sur le lait p. 85 et 86, dat zy onderscheide proeven en onder verschillende omstandigheden hebben genomen wegens het voorgewende stremmende vermogen dezer Plant, doch zonder eenig gevolg. — Eindelyk hebben de proeven, die met alle naauwkeurigheid door den Lector in de Scheikunde Rouppe en my gedaan zyn, ons in staat gesteld, van te verzekeren, dat het gele Walstroo geene kragt bezit, om melk te doen stremmen.

De Bloemen geven eene fraaije gele verw aan de wol, inzonderheid wanneer hier Aluin wordt bygevoegd (Haller, Linn. Reuss) — De Wortel geeft eene rode verw, waar toe eene byzondere bereiding van denzelven wordt opgegeven (Sw. Abh. th. VII.) zelfs worden de beenderen van het Vee, dat dezen Wortel eet, rood, als of het meekrap-wortel hadt gegeten (Mattuschka, Kerner.) — Wanneer de Bloemen een zeer sterken reuk geven, voorspelt dit regen of onweder (Linn)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina