Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

« Flora Batava  Zie de volgende pagina »

Plaat 30 in deel I

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1800

Urtica dioica

Grote brandnetel

Overzicht Urtica dioica op deze site

Foto's Urtica dioica op internet

Urtica dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Urtica dioica in Plantago PlantIndex

Urtica dioica - Grote Brandnetel

Groeiplaatsen.

In ruigten, op ruwe en onbebouwde gronden, en langs de wegen: overal †

Eigenschap.

De reuk van den Wortel gering; de Smaak min of meer bitter. — De smaak en reuk der Bladen Plantaartig.

Kragt.

Pisdryvend: uitwendig aangelegd, bytende en blaartrekkende. — Wordt voornaamlyk gebruikt uitwendig in verlammingen, om 'er mede te geesselen.

Huishoudelijk Gebruik.

De uitspruitsels, en jonge Bladen, die naar Komkommer smaken, worden als Salade, (Kerner) of als Zuuring gebruikt; (Bulliard) ook als Koolbladen gekookt, of gelyk Spinagie toebereid, en zyn voor een zeer gezond voedsel te houden. (Linn. Rozier) Worden in ons Land in het voorjaar als Moeskruiden in soupe gegeten.

Uitnemend voeder voor het Vee, en verdient hier toe opzettelyk te worden aangekweekt. Wanneer egter de Plant sclechts in het wild wordt opgezameld, weigert het Vee, zelfs Varkens, die te eeten, zynde dan te hard van Steng en Bladen, en vol ongedierte. — Om hier van voeder te winnen, moet het Zaad in Augustus opgezameld en in September gezaaid worden. De schraalste gronden zyn hier toe geschikt, indien slechts eenige goede aarde 2 duimen dik daar op gebragt worde. Hier van kan eerst met het twede jaar gesneden worden, doch wil men in het volgend Jaar dit voeder bekomen, als dan moet de wilde Plant in October met den Wortel uitgetrokken, en gescheurd; de Steng afgesneden, en alzo verplant en op reijen gezet worden. In het volgende en verdere Jaren kan hier van in Juny en Augustus gesneden worden. In Noordelyke Landen, waar de Zon 's Zomers naauwlyks onder den gezichteinder komt, geschiedt dit driemaal in éénen Zomer. — Er is geene verdere bereiding van den grond nodig, dan in het najaar eenige ruigte, Bladen en Takken vooral van Els daar op te brengen. Van één morgen (arpent) kan Jaarlyks 18 voer gewonnen worden. — Het wordt in plaats van Hooi onder Stroo of haksel, of na een nagt in warm water te hebben gestaan, als sop aan het Vee gegeven. Ook gedroogd zynde een goed Wintervoeder, en wordt door al het Vee gaerne gegeten. — De Koeijen inzonderheid worden 'er vet van, geven veel en vette melk, en aangename boter, die 's Winters even geel is als 's Zomers. In de Meijery Van Den Bosch wordt het werkelyk onder het gekookte voeder, of sop voor het Vee gegeven. In Vrankryk en Zwitserland mede veel in gebruik; en eene langdurige ondervinding zou aldaar bewezen hebben, dat zodanig Vee geheel van Veeziekte was bevryd gebleven. — Het Zaad gedroogd, en onder Haver tweemaal daags een hand vol aan Paarden gevoerd, maakt ze vet en glanzig van hair. Het Zaad ook heilzaam voor Vogels, inzonderheid jonge Kalkoenen, en onder Zemelen te geven. Men zie over dit alles breder Hannover. Magazin Ao. 1785 s. 357 &cc. Mund vom Unkraute s. 291, 292. St. J. v. Geuns Holl. Maatsch. D. XXVI. bl. 263, 264. Rozier Cours compl. d'Agric. t. VII. 336-338. Buchoz Manuel. Econ. des Pl. p. 33-40.

Van den Steel kunnen draden als van Hennip en zelfs als van Vlas gewonnen worden, waar van ik gelukkige Proeven, die in ons Vaderland genomen zyn, gezien heb. In Noordlyke Landen, waar zy 6 en 8 voeten hoog groeit, wordt 'er zeker soort van Neteldoek van gemaakt. Hiertoe worden zy afgesneden, als de onderste bladen zwart worden; daar na geroot, tot de draden ligt geel worden; de grote stelen met een houten hamer geklopt; de tengere als Vlas gebraakt. (Sw. Abh. th. XXXVI. St. v. Geuns als bov. bl. 271, 272.) — Ook hier van Papier te maken: (Bulliard) door Scheffer hier van een Papiermonster gegeven.

Het wateragtig aftreksel der Plant verwt Linnen zonder eenig toevoegsel groenagtig geel. Het Keukenzout versterkt dit verwend vermogen, en de Aluin verhoogt de kleur: het sap wordt niet zwart door Yzer-vitriool. (Dambourney) De Wortels en bladen verwen geel (Bulliard, Reuss.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina